Mua bán website hoặc cho thuê website cameragiasi.vn LH: 0937076063 - Mr. Tuấn

Bảng giá dahua

Tên sản phẩm Mã số Danh mục Giá
HDCVI CAMERA
Camera Dahua HAC-HDW1200RP-S3HAC-HDW1200RP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,155,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1200RP-S3HAC-HFW1200RP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,155,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1000RP-S3HAC-HDW1000RP-S3CAMERA HDCVI 1.0 MP720,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1200EPHAC-HDW1200EPCAMERA HDCVI 2.0 MP1,394,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1200MP-S3HAC-HDW1200MP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,250,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1100DPHAC-HFW1100DPCAMERA HDCVI 1.0 MP1,720,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1100BPHAC-HFW1100BPCAMERA HDCVI 1.0 MP1,394,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1000SP-S3HAC-HFW1000SP-S3CAMERA HDCVI 1.0 MP1,005,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1000MP-S3HAC-HDW1000MP-S3CAMERA HDCVI 1.0 MP1,005,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1000RP-S3HAC-HFW1000RP-S3CAMERA HDCVI 1.0 MP720,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR5432L-S2HCVR5432L-S2ĐẦU GHI HÌNH HCVR38,000,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR5424L-S2HCVR5424L-S2ĐẦU GHI HÌNH HCVR32,000,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR4232AN-S2HCVR4232AN-S2ĐẦU GHI HÌNH HCVR17,050,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR4224AN-S2HCVR4224AN-S2ĐẦU GHI HÌNH HCVR13,295,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR7108H-S3HCVR7108H-S3ĐẦU GHI HÌNH HCVR10,110,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR7104H-S3HCVR7104H-S3ĐẦU GHI HÌNH HCVR7,520,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR7116H-4MHCVR7116H-4MĐẦU GHI HÌNH HCVR10,520,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR7108H-4MHCVR7108H-4MĐẦU GHI HÌNH HCVR6,710,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua HCVR7104H-4MHCVR7104H-4MĐẦU GHI HÌNH HCVR4,790,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2221RP-ZHAC-HFW2221RP-ZCAMERA HDCVI 2.0 MP4,530,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2221DPHAC-HFW2221DPCAMERA HDCVI 2.0 MP3,095,000 đ
Camera Dahua HAC-HDBW2221EPHAC-HDBW2221EPCAMERA HDCVI 2.0 MP3,095,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW3231E-ZHAC-HFW3231E-ZCAMERA HDCVI 2.0 MP6,960,000 đ
Camera Dahua HAC-HDBW3231E-ZHAC-HDBW3231E-ZCAMERA HDCVI 2.0 MP6,960,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6HAC-HFW2221RP-Z-IRE6CAMERA HDCVI 2.0 MP3,680,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW2221MHHAC-HDW2221MHCAMERA HDCVI 2.0 MP2,400,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW2221EMP-AHAC-HDW2221EMP-ACAMERA HDCVI 2.0 MP2,300,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2221EHHAC-HFW2221EHCAMERA HDCVI 2.0 MP2,280,000 đ
Camera Dahua HAC-EB2401HAC-EB2401CAMERA HDCVI 4.0 MP4,100,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1100RP-VF-IRE6HFW1100RP-VF-IRE6CAMERA HDCVI 1.0 MP2,880,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1100EMHHDW1100EMHCAMERA HDCVI 1.0 MP1,530,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR5116HSXVR5116HSĐẦU GHI HÌNH HCVR10,710,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR5108HSXVR5108HSĐẦU GHI HÌNH HCVR5,635,000 đ
Đầu ghi hình Dahua XVR5014HSXVR5014HSĐẦU GHI HÌNH HCVR3,695,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR4116HSXVR4116HSĐẦU GHI HÌNH HCVR6,870,000 đ
Đầu ghi hình Dahua XVR4108HSXVR4108HSĐẦU GHI HÌNH HCVR4,415,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR4104HSXVR4104HSĐẦU GHI HÌNH HCVR3,120,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW1200EMP-S3HAC-HDW1200EMP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,720,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1100SP-S3HAC-HFW1100SP-S3CAMERA HDCVI 1.0 MP1,190,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2401DHAC-HFW2401DCAMERA HDCVI 4.0 MP3,530,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW2401EMHAC-HDW2401EMCAMERA HDCVI 4.0 MP3,250,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR4108CXVR4108CĐẦU GHI HÌNH HCVR3,815,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua XVR4104CXVR4104CĐẦU GHI HÌNH HCVR2,495,000 đ
Đầu Ghi Hình HCVR5216AN-S3HCVR5216AN-S3ĐẦU GHI HÌNH HCVR11,180,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2220RP-VFHAC-HFW2220RP-VFCAMERA HDCVI 2.4 MP3,940,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2220RP-ZHAC-HFW2220RP-ZCAMERA HDCVI 2.4 MP4,300,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2220DP-BHAC-HFW2220DP-BCAMERA HDCVI 2.4 MP2,890,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW2220EPHAC-HDW2220EPCAMERA HDCVI 2.4 MPLiên hệ
Camera Dahua HAC-HDBW2220EPHAC-HDBW2220EPCAMERA HDCVI 2.4 MP2,640,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2220SPHAC-HFW2220SPCAMERA HDCVI 2.4 MP2,470,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1200DP-S3HAC-HFW1200DP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,920,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1200BPHAC-HFW1200BPCAMERA HDCVI 2.0 MP1,580,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1200SP-S3HAC-HFW1200SP-S3CAMERA HDCVI 2.0 MP1,345,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2120RP-ZHAC-HFW2120RP-ZCAMERA HDCVI 1.4 MP3,370,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2120DPHAC-HFW2120DPCAMERA HDCVI 1.4 MP2,630,000 đ
Camera Dahua HAC-HDBW2120EPHAC-HDBW2120EPCAMERA HDCVI 1.4 MP2,300,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW2120SPHAC-HFW2120SPCAMERA HDCVI 1.4 MP2,200,000 đ
Camera Dahua HAC-HDW2120MPHAC-HDW2120MPCAMERA HDCVI 1.4 MP2,000,000 đ
Camera Dahua HAC-HFW1100RP-VFHAC-HFW1100RP-VFCAMERA HDCVI 1.0 MP2,280,000 đ
Camera Dahua HAC-HUM3101BHAC-HUM3101BCAMERA HDCVI 1.0 MP2,860,000 đ
TRỌN BỘ CAMERA
Bộ 2 Camera DAHUA HDCVI 1.0MPTRỌN BỘ CAMERA DAHUA4,250,000 đ
Bộ 3 Camera DAHUA HDCVI 1.0MPTRỌN BỘ CAMERA DAHUA4,600,000 đ
Bộ 4 Camera DAHUA HDCVI 1.0MPTRỌN BỘ CAMERA DAHUA5,190,000 đ
Bộ 4 Camera DAHUA HDCVI 2.0MPTRỌN BỘ CAMERA DAHUA9,980,000 đ
IP CAMERA
CAMERA IP 8.0MP DAHUA IPC-HDW4830EM-ASIPC-HDW4830EM-ASCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)8,120,000 đ
CAMERA IP 8.0MP DAHUA IPC-HFW4830E-SIPC-HFW4830E-SCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)8,120,000 đ
CAMERA IP 4.0MP DAHUA IPC-HDBW5431E-ZIPC-HDBW5431E-ZCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)10,150,000 đ
CAMERA IP 4.0MP DAHUA IPC-HFW5431E-ZIPC-HFW5431E-ZCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)10,150,000 đ
CAMERA IP 4.0MP DAHUA IPC-HFW4431D-ASIPC-HFW4431D-ASCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)6,590,000 đ
CAMERA IP 4.0MP DAHUA IPC-HFW4431MIPC-HFW4431MCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)5,600,000 đ
CAMERA IP 4.0MP DAHUA IPC-HFW4431SIPC-HFW4431SCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)5,600,000 đ
CAMERA IP STARLIGHT 2.0MP DAHUA IPC-HDBW4231F-ASIPC-HDBW4231F-ASCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)5,890,000 đ
CAMERA IP STARLIGHT 2.0MP DAHUA IPC-HFW4231D-ASIPC-HFW4231D-ASCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)6,000,000 đ
CAMERA IP STARLIGHT 2.0MP DAHUA IPC-HDW4231MIPC-HDW4231MCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)5,320,000 đ
CAMERA IP STARLIGHT 2.0MP DAHUA IPC-HFW4231SIPC-HFW4231SCAMERA IP 265+ (Starlight, Chống ngược sáng)5,320,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR608-64-4KNVR608-64-4KĐẦU GHI HÌNH NVRLiên hệ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR608-32-4KNVR608-32-4KĐẦU GHI HÌNH NVRLiên hệ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5832-4KS2NVR5832-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR32,200,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5464-4KS2NVR5464-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR25,500,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5432-4KS2NVR5432-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR23,100,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5416-4KS2NVR5416-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR21,500,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5232-4KS2NVR5232-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR16,100,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5216-4KS2NVR5216-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR13,950,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR5208-4KS2NVR5208-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR12,900,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua DHI-NVR4232DHI-NVR4232ĐẦU GHI HÌNH NVR10,895,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua DHI-NVR4216DHI-NVR4216ĐẦU GHI HÌNH NVR8,600,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR4104-W - wifiNVR4104-WĐẦU GHI HÌNH NVR7,110,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR3108DSNVR3108DSĐẦU GHI HÌNH NVRLiên hệ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR3104DSNVR3104DSĐẦU GHI HÌNH NVRLiên hệ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR2108HS-S2NVR2108HS-S2ĐẦU GHI HÌNH NVR3,295,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR2104HS-S2NVR2104HS-S2ĐẦU GHI HÌNH NVR2,910,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR4216HS-4KS2NVR4216HS-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR9,340,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR4116HS-4KS2NVR4116HS-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR6,050,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR4108HS-4KS2NVR4108HS-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR5,015,000 đ
Đầu Ghi Hình Dahua NVR4104HS-4KS2NVR4104HS-4KS2ĐẦU GHI HÌNH NVR4,800,000 đ
Camera Dahua IPC HDBW1320EP-WIPC HDBW1320EP-WCAMERA IP WIFI3,675,000 đ
Camera Dahua DH-IPC-EBW81200PDH-IPC-EBW81200PCAMERA IP 12.0 MPLiên hệ
Camera Dahua DH-IPC-EB5500PDH-IPC-EB5500PCAMERA IP 5.0 MP7,400,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW4121DP - ECO SAVVYIPC-HFW4121DPCAMERA IP 2.0MPLiên hệ
Camera Dahua IPC-HDW1020SPIPC-HDW1020SPCAMERA IP 1.0 MP21,200,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1020SPIPC-HFW1020SPCAMERA IP 1.0 MP21,200,000 đ
Camera Dahua DS2300FIPDS2300FIPCAMERA IP 3.0 MP2,895,000 đ
Camera Dahua DS2300DIPDS2300DIPCAMERA IP 3.0 MP2,895,000 đ
Camera Dahua DS2230FIPDS2230FIPCAMERA IP 2.0MP2,425,000 đ
Camera Dahua DS2230DIPDS2230DIPCAMERA IP 2.0MP2,425,000 đ
Camera Dahua DS2130DIPDS2130DIPCAMERA IP 1.0 MP1,840,000 đ
Camera Dahua DS2130FIPDS2130FIPCAMERA IP 1.0 MP1,840,000 đ
Camera Dahua DH-IPC-HDBW1000EP-WDH-IPC-HDBW1000EP-WCAMERA IP WIFI2,800,000 đ
Camera Dahua IPC-KW100WPIPC-KW100WPCAMERA IP WIFI2,970,000 đ
Camera Dahua SD29204S-GN-WSD29204S-GN-WCAMERA IP WIFI9,600,000 đ
Camera Dahua IPC-C10IPC-C10CAMERA IP WIFI2,190,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1200SP-WIPC-HFW1200SP-WCAMERA IP WIFI3,876,000 đ
Camera Dahua IPC-HDBW1200EP-WIPC-HDBW1200EP-WCAMERA IP WIFI3,876,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1320SP-WIPC-HFW1320SP-WCAMERA IP WIFI3,675,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1120SP-WIPC-HFW1120SP-WCAMERA IP WIFI3,295,000 đ
Camera Dahua IPC-HDBW1120EP-WIPC-HDBW1120EP-WCAMERA IP WIFI3,295,000 đ
Camera Dahua IPC-C35PIPC-C35PCAMERA IP WIFI2,710,000 đ
Camera Dahua IPC-C15PIPC-C15PCAMERA IP WIFI2,310,000 đ
Camera Dahua DH-IPC-A15PDH-IPC-A15PCAMERA IP WIFI4,100,000 đ
Camera Dahua DH-IPC-K15PDH-IPC-K15PCAMERA IP WIFI2,910,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW2320R-VFSIPC-HFW2320R-VFSCAMERA IP 3.0 MPLiên hệ
Camera Dahua IPC-HFW4421DPIPC-HFW4421DPCAMERA IP 4.0 MPLiên hệ
Camera Dahua IPC-HFW4220DP - Eco SavvyIPC-HFW4220DPCAMERA IP 2.0MPLiên hệ
Camera Dahua IPC-HFW4120DP - Eco SavvyIPC-HFW4120DPCAMERA IP 1.3 MP4,750,000 đ
Camera Dahua IPC-HDBW4220EP - Eco SavvyIPC-HDBW4220EPCAMERA IP 2.0MP5,955,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW4220EP - Eco savvyIPC-HFW4220EPCAMERA IP 2.0MP5,955,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW2100SPIPC-HFW2100SPCAMERA IP 1.3 MPLiên hệ
Camera Dahua IPC-HUM8101 (Ultra smart)IPC-HUM8101 (Ultra smart)CAMERA IP 1.3 MP11,980,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1320SPIPC-HFW1320SPCAMERA IP 3.0 MP3,380,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1320SPIPC-HDW1320SPCAMERA IP 3.0 MP3,380,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1220SPIPC-HFW1220SPCAMERA IP 2.0MP3,000,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1200SPCamera Dahua IPC-HDW1200SPCAMERA IP 2.0MP4,660,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1220SPIPC-HDW1220SPCAMERA IP 2.0MP3,000,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1200SPIPC-HDW1200SPCAMERA IP 1.0 MP4,660,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1200SPIPC-HFW1200SPCAMERA IP 2.0MP3,876,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1120SPIPC-HDW1120SPCAMERA IP 1.3 MP2,710,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1120SPIPC-HFW1120SPCAMERA IP 1.3 MP2,710,000 đ
Camera Dahua IPC-HDW1000SPIPC-HDW1000SPCAMERA IP 1.0 MP2,120,000 đ
Camera Dahua IPC-HFW1000SPIPC-HFW1000SPCAMERA IP 1.0 MP2,120,000 đ
CAMERA QUAY QUÉT
Camera Dahua SD22204T-GNSD22204T-GNCAMERA QUAY QUÉT IPLiên hệ
Camera Dahua SD6C131U-HNISD6C131U-HNICAMERA QUAY QUÉT IPLiên hệ
Camera Dahua SD59225U-HNI (Starlight technology)SD59225U-HNICAMERA QUAY QUÉT IP22,000,000 đ
Camera Dahua SD59131U-HNI (Starlight auto tracking)SD59131U-HNICAMERA QUAY QUÉT IP18,700,000 đ
Camera Dahua SD49225T-HN (Starlight IR PTZ)SD49225T-HNCAMERA QUAY QUÉT IP17,225,000 đ
Camera Dahua SD6C225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng)SD6C225I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI13,800,000 đ
Camera Dahua SD6C131I-HC (Starlight, Chống ngược sáng)SD6C131I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI13,800,000 đ
Camera Dahua SD49225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng)SD49225I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI11,500,000 đ
Camera Dahua SD6C220T-HN (Nhận diện khuôn mặt)SD6C220T-HNCAMERA QUAY QUÉT IP22,000,000 đ
Camera Dahua SD6C120T-HN (Nhận diện khuôn mặt)SD6C120T-HNCAMERA QUAY QUÉT IP19,600,000 đ
Camera Dahua SD59120S-HNSD59120S-HNCAMERA QUAY QUÉT IP17,200,000 đ
Camera Dahua SD42212T-HN (Nhận diện khuôn mặt)SD42212T-HNCAMERA QUAY QUÉT IP12,800,000 đ
Camera Dahua SD29204S-GNSD29204S-GNCAMERA QUAY QUÉT IP9,295,000 đ
Camera Dahua HDB4100F-PTHDB4100F-PTCAMERA QUAY QUÉT IP5,360,000 đ
Camera Dahua SD59220I-HCSD59220I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI13,000,000 đ
Camera Dahua SD6C120I-HCSD6C120I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI13,000,000 đ
Camera Dahua SD42112I-HCSD42112I-HCCAMERA QUAY QUÉT HDCVI8,145,000 đ
CAMERA HÀNH TRÌNH
Camera Dahua CA-MW181E - Chuyên DụngCA-MW181ECAMERA HÀNH TRÌNHLiên hệ
Camera Dahua CA-MW181F - Chuyên DụngCA-MW181FCAMERA HÀNH TRÌNH1,840,000 đ
Camera Dahua CA-MW183H - Chuyên DụngCA-MW183HCAMERA HÀNH TRÌNH1,840,000 đ
Camera Dahua CA-M180G-170 - Chuyên DụngCA-M180G-170CAMERA HÀNH TRÌNH1,640,000 đ
Camera Dahua CA-M180G-B-170 - Chuyên DụngCA-M180G-B-170CAMERA HÀNH TRÌNH1,700,000 đ
Camera Dahua CA-UM480BP - Chuyên dụngCA-UM480BPCAMERA HÀNH TRÌNH2,040,000 đ
Camera Dahua DSS4004 - Server riêngDSS4004CAMERA HÀNH TRÌNH55,000,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-HE-GCW - (GPS/3G/Wifi)DVR0404ME-HE-GCWCAMERA HÀNH TRÌNH27,050,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-HE-GC - (GPS/3G)DVR0404ME-HE-GCCAMERA HÀNH TRÌNH25,950,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-HE-G - (GPS)DVR0404ME-HE-GCAMERA HÀNH TRÌNH21,900,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-HEDVR0404ME-HECAMERA HÀNH TRÌNH21,200,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-SC-GCW - (GPS/3G/Wifi)DVR0404ME-SC-GCWCAMERA HÀNH TRÌNH13,000,000 đ
DVR0404ME-SC-GC - (GPS/3G)DVR0404ME-SC-GCCAMERA HÀNH TRÌNH11,980,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-SC-G - GPSDVR0404ME-SC-GCAMERA HÀNH TRÌNH7,940,000 đ
Camera Dahua DVR0404ME-SCDVR0404ME-SCCAMERA HÀNH TRÌNH8,510,000 đ
THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG
Bàn điều khiểnARK10CTHIẾT BỊ BÁO ĐỘNG1,316,000 đ
Tủ báo động network 8 kênh videoARC5808C-CTHIẾT BỊ BÁO ĐỘNG12,500,000 đ
Tủ báo động network 4 kênh videoARC5408C-CTHIẾT BỊ BÁO ĐỘNG12,160,000 đ
Tủ báo động network 16 kênhARC2016C-GTHIẾT BỊ BÁO ĐỘNG5,130,000 đ
Tủ báo động network 8 kênhARC2008C-GTHIẾT BỊ BÁO ĐỘNG4,930,000 đ
CHUÔNG HÌNH
Chuông Hình Dahua POE Switch VTNS1060APOE Switch VTNS1060ACHUÔNG HÌNH1,040,000 đ
Chuông Hình Dahua VTO6000CMVTO6000CMCHUÔNG HÌNH4,560,000 đ
Chuông Hình Dahua VTO2000AVTO2000ACHUÔNG HÌNH5,060,000 đ
Chuông Hình Dahua VTH1520AVTH1520ACHUÔNG HÌNH5,260,000 đ
Chuông Hình Dahua VTH1550CHVTH1550CHCHUÔNG HÌNH5,400,000 đ
VẬT TỰ PHỤ
Vật Tư Phụ Dahua NGUỒN TỔNG 12V-20ANGUỒN TỔNG 12V-20AVẬT TỰ PHỤ790,000 đ
NGUỒN TỔNG 12V-10A12V-10AVẬT TỰ PHỤ500,000 đ
Nguồn 12V - 2AADS-25FSG-12 12024GPCUVẬT TỰ PHỤ190,000 đ
Nguồn 12V - 1AADS-12B-12N 12012GVẬT TỰ PHỤ150,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua BÀN ĐIỀU KHIỂNNKB1000VẬT TỰ PHỤ8,000,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua JACK BNC F5JACK BNC F5VẬT TỰ PHỤ12,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua JACK NGUỒNJACK NGUỒNVẬT TỰ PHỤ12,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua 5C-FB/BC/96/SN5C-FB/BC/96/SNVẬT TỰ PHỤ500,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua PFW700PFW700VẬT TỰ PHỤ2,400,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua PFW710PFW710VẬT TỰ PHỤ1,500,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua VTOB108VTOB108VẬT TỰ PHỤ580,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua VTOB107VTOB107VẬT TỰ PHỤ580,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua OTE103T/OTE103TOTE103T/OTE103TVẬT TỰ PHỤ2,340,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua OTE102T/OTE102ROTE102T/OTE102RVẬT TỰ PHỤ6,500,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua WD40PURX - WesternWD40PURXVẬT TỰ PHỤ7,600,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua WD20PURX - WesternWD20PURXVẬT TỰ PHỤ3,800,000 đ
Western -WD10PURX - Ổ cứng chuyên dụngWD10PURXVẬT TỰ PHỤ2,580,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua ST8000VX0002 - SeagateST8000VX0002VẬT TỰ PHỤ15,900,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua ST6000VX001 - SeagateST6000VX001VẬT TỰ PHỤ11,150,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua ST4000VM000 - SeagateST4000VM000VẬT TỰ PHỤ7,100,000 đ
Vật Tư Phụ Dahua ST2000VM003 - SeagateST2000VM003VẬT TỰ PHỤ3,580,000 đ
Seagate ST1000VM002 - Ổ cứng chuyên dụngST1000VM002VẬT TỰ PHỤ2,500,000 đ